Přílohy k žádosti o podnikatelský úvěr

Před zasláním níže uvedených příloh si prosím zkontrolujte, že údaje v dokumentech jsou jasné a čitelné a soubory zasíláte v podporovaném formátu. Přílohy zašlete:

OSVČ

Firma

Chci si půjčit