Podnikatelský úvěr u Fellow Finance

Rychlý online podnikatelský úvěr bez i se zajištěním, který Fellow Finance svým klientům zprostředkovává, představuje crowdfundingovou formu půjčky pro živnostníky a podnikatele. Pojem „crowdfunding“ lze do češtiny přeložit jako „skupinové financování“ a podnikatelská půjčka pro OSVČ a firmy bývá v rámci tohoto principu označována za peer-to-business úvěr (P2B).

Crowdfunding je jednou z realizací dnešní sdílené ekonomiky, ke které se řadí mj. i poskytování nebankovních úvěrů na principu peer-to-peer (P2P), kdy si obyčejní lidé bez participace bank či jiných finančních institucí navzájem poskytují peníze na základě podmínek, které si sami stanoví. Peer-to-business úvěr se od peer-to-peer úvěru liší pouze charakterem dlužníka, kterým je OSVČ či firma. Rychlý online úvěr pro živnostníky a podnikatele se vyznačuje tím, že jeho financování je realizováno širokou veřejností, která se po relativně malých částkách skládá na podporu určitého firemního projektu či činnosti OSVČ.

Digitalizace finanční sféry a obecně chodu společnosti umožnila Fellow Finance zřídit elektronický aukční server, který snadno, rychle a ve velkém měřítku nebankovní podnikatelské úvěry bez i se zajištěním poskytuje. Aukční server tak šikovně spojuje věřitele, kteří sami navrhnou, jakou výši úrokové sazby si pro svůj vklad představují, s úvěrovým žadatelem, který má možnost se rozhodnout, s jakým úrokem je ochoten podnikatelskou půjčku akceptovat. Pokud zúčastněné strany s úvěrovými podmínkami vzájemně souhlasí, smlouva se stává platnou ve chvíli, kdy ji obě zúčastněné strany podepíší. Smluvní procesy jsou navíc ze strany věřitele stoprocentně anonymní, což znamená, že dlužník nemůže zjistit věřitelovu totožnost. Naopak investor je předtím, než se stane věřitelem, obeznámen s činností či projektem OSVČ či firmy, která se o půjčku OSVČ uchází.

Chci si půjčit

Poskytování nebankovních podnikatelských úvěrů s i bez zajištění se tedy odehrává prostřednictvím online portálu, kde také probíhá stanovení úvěrových podmínek moderním, flexibilním a transparentním způsobem. Princip žádosti o podnikatelskou půjčku se však v zásadě neliší od toho, který uplatňují bankovní instituce. To znamená, že žadatel vyplní formulář, a pokud získá úvěrovou nabídku, kterou schválí, bude mu půjčka OSVČ vyplacena na účet. Nemusí se tak sám probírat nabídkami, naopak mu předložíme tu z jeho hlediska nejvýhodnější, na jejíž zafinancování se mohou podílet i desítky různých věřitelů. Navíc vzájemná dohoda o povaze úvěrových podmínek probíhá mezi žadatelem a věřitelem automaticky právě prostřednictvím online portálu tak, že žadatel navrhnuté podmínky odsouhlasí a věřitel obdobně poskytne na pokrytí dotyčného podnikatelského úvěru finanční prostředky. Fellow Finance se jakožto zprostředkovatel postará o veškeré administrativní aspekty mezi smluvními stranami, tzn., že dlužník ani věřitel mezi sebou nejsou ve spojení, nýbrž řeší své úvěrové záležitosti prostřednictvím našich služeb.

Z hlediska charakteru formuláře představuje nebankovní podnikatelský úvěr Fellow Finance pro žadatele stejnou variantu jako půjčka u banky. Našimi klienty jsou OSVČ a malé a střední podniky, které využívají náš rychlý online úvěr pro živnostníky zpravidla na podporu růstu a investic. Bankovní úvěry jsou však v současné době zatíženy mnoha regulacemi, což má za následek, že OSVČ a firmy často zůstávají bez zafinancování, a to i přesto, že je jejich finanční a hospodářská situace v pořádku. Právě proto může být crowdfundingová podnikatelská půjčka pro OSVČ a SME vhodným řešením.

Úrok podnikatelského úvěru Fellow Finance

Půjčka pro živnostníky a podnikatele je u Fellow Finance obchodem uzavíraným mezi samotnými smluvními stranami, proto také jakožto firma nestanovujeme výši úroku zprostředkovaných podnikatelských úvěrů. Výše úroku našich půjček pro živnostníky a podnikatele se zakládá na aukčním principu, což znamená, že věřitelé o možnost zafinancování našeho nebankovního podnikatelského úvěru navzájem soutěží. Přitom tuto možnost dostanou pouze ti, kteří nabízejí částku s nejvýhodnějším úrokem. Tímto způsobem je žadateli zaručeno, že mu bude v rámci aktuálních tržních podmínek prezentována nejlevnější úvěrová nabídka. Žadatel má poté možnost se v klidu rozhodnout, zda-li tuto nabídku přijme. Aukční princip poskytování našich podnikatelských půjček funguje i obráceně: obecně platí, že čím lepší je žadatelova schopnost splácet, tím výhodnější nabídky má od věřitelů možnost získat. Z toho důvodu také žadateli doporučejeme, aby poskytl co možná nejvíce informací, které mohou vylepšit obraz o jeho schopnosti splácet a umožní tak věřitelům získat přesnou představu o jeho platební morálce. Díky tomu, že se výše úroku podnikatelského úvěru řídí aktuální situací na trhu, se tato půjčka OSVČ stala jednou z nejvýhodnějších variant poskytování financí.

Doba splatnosti našich rychlých online úvěrů pro živnostníky je od jednoho do deseti let s tím, že máte možnost vypůjčenou částku kdykoliv splatit předčasně, a to zcela bezplatně. V závislosti na aktuální situaci Vaší obchodní činnosti máte možnost uhradit část úmoru v pozdějších splátkách anebo posunout datum splatnosti splátky o dva týdny. Navýšení úvěru je rovněž možné, a to vždy po třech uhrazených splátkách.

Půjčování na principu crowdfundingu zaznamenalo za poslední roky spolu s podnikatelskými peer-to-business úvěry výrazný nárůst na popularitě a je v současnosti celosvětově známou formou poskytování půjček. Ve srovnání s krátkodobými úvěry a kontokorenty či kreditními kartami je crowdfundingový podnikatelský úvěr rovněž výhodnějším a flexibilnějším řešením v případě finanční nouze. Úvěrování přes Fellow Finance je bez skrytých poplatků a nabízí žadateli díky flexibilním úvěrovým podmínkám dostatek času na to, aby podnikatelskou půjčku splatil. Navíc podání a vyřízení žádosti o náš online úvěr pro živnostníky a podnikatele je rychlé a snadné.

Spočítat výši splátky

/měsíc

Chci si půjčit

Úvěr je jednorázovým poskytnutím finančních prostředků. Úroková sazba úvěru je nastavena individuálně a vychází z nabídek prezentovaných věřiteli. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) například pro úvěr o hodnotě 10 000 Kč se splatností 12 měsíců činí 49 %. V RPSN je kromě 9% úrokové sazby zohledněna úvodní provize 1 000 Kč a poplatek za správu účtu 250 Kč/měsíc. Celková hodnota tohoto úvěru včetně jeho nákladů tedy činí 14 900 Kč.

Fellow Finance Česko s.r.o. je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, které společnosti udělil český živnostenský úřad.

Vypočítejte si pomocí naší úvěrové kalkulačky podnikatelskou půjčku šitou na míru rozpočtu Vaší obchodní činnosti a vyplňte nezávazný formulář v několika minutách.

Přejete si získat více informací, které se týkají úvěrových záležitostí?

Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu kontakt@fellowfinance.cz. Ozveme se Vám nejpozději v průběhu následujícího pracovního dne.

  • S dotazem se na nás můžete obrátit i na telefonním čísle +420 228 883 094, ve všední den PO-PÁ 8:00-16:00 hod.