}

Crowdfunding pro OSVČ a firmy

Pojem „crowdfunding“ by se do češtiny mohl přeložit jako „skupinové financování“. Půjčkový model crowdfundingu (zde rovněž peer-to-business úvěr, P2B, podnikatelský úvěr) je formou získávání peněžních prostředků pro OSVČ nebo firmu, která tímto na základě tržních podmínek financuje svůj projekt nebo činnost prostřednictvím investorů, kteří skládají své finance přímo a po relativně malých částkách; to vše bez přítomnosti a vlivu tradičního bankovního sektoru. Z hlediska zafinancování potřeb velkých firem je crowdfunding již známou a osvědčenou metodou, kterou tyto subjekty na dluhopisových trzích poměrně dlouhou dobu využívají, jakož i z ní vyplývající tržní podmínky. Nicméně až díky rozvoji digitalizace dostaly nyní i malé a střední podniky a OSVČ možnost nechat si své projekty financovat prostřednictvím crowdfundingu, a to přes online crowdfundingový portál Fellow Finance. Na principu crowdfundingu malým a středním podnikům a OSVČ proto nabízíme podnikatelský úvěr. Jakožto úvěrový zprostředkovatel se postaráme o veškerou administrativu probíhající mezi zúčastněnými stranami úvěrové smlouvy, z pohledu klienta se proto crowdfundingový úvěr nikterak neliší od půjčky v bance. Peníze jsou klientovi zaslány z jediného účtu, v rámci jediného účtu rovněž klient svůj závazek splácí a veškeré záležitosti týkající se úvěru řeší výhradně s Fellow Finance.

Seznamte se rovněž s tím, jakým způsobem můžete začít investovat do crowdfundingových úvěrů.

Crowdfunding nabývá na popularitě

Rapidní nárůst crowdfundingu jakožto alternativní varianty financování k bankovním půjčkám pro malé a střední podniky je postaven na digitalizaci společnosti a zavedení přísnějších požadavků pro poskytování úvěrů, které byly správními orgány zaneseny do regulace bankovního sektoru následkem celosvětové finanční krize z roku 2008. Bankovní sektor byl nucen omezit podstupované úvěrové riziko zúžením svého úvěrového portfolia, důsledkem čehož se soustředil zejména na poskytování finančních prostředků velkým solventním organizacím. Tímto se možnost tradičního bankovního financování pro malé a střední podniky omezila. Náš obchodní model, který se zakládá na digitalizaci, funguje zcela novým způsobem jako snadná a rychlá online spojnice firem a OSVČ s investory. Na našem crowdfundingovém portálu může o financování žádat jakákoliv úvěruschopná firma či OSVČ a stejně tak může kdokoliv do firemního či podnikatelského projektu své investice vkládat. Jedná se tedy o formu firemního zafinancování, které dříve nebylo možné realizovat.

Crowdfunding za poslední roky nabyl rychle na důležitosti a popularitě a je v současnosti celosvětově známou formou alternativního způsobu financování a investování. Pozice crowdfundingu jakožto důležitého zdroje financování se například ve Finsku ustálila mezi podnikateli a širokou veřejností díky značné pozornosti médií a prudce vzrůstajícímu počtu organizovaných crowdfundingových sbírek. Crowdfunding umožňuje malým a středním podnikům vyrovnávat nepoměr mezi nabídkou a poptávkou peněžních prostředků na finančním trhu a zajišťovat z hlediska růstu obchodní činnosti nezbytné financování pro stále širší spektrum malých a středně velkých podniků a OSVČ.

Výhody crowdfundingu pro OSVČ a firmu

Největší výhody námi nabízeného crowdfundingu jsou uživatelská vstřícnost, rychlost, tržní konkurenceschopné podmínky a unikátnost. Tyto výhody jsou úzce spjaty s naším zcela digitálním chodem služeb. Podat žádost o financování prostřednictvím crowdfundingu můžete snadno a lehce například z pohodlí Vašeho domova a bez drahých finančních konzultantů. Podmínky financování si jednoduše nastavíte sami. Vyplnění úvěrového formuláře je díky našim elektronicky realizovaným procesům rychlé a rozhodnutí o udělení zafinancování získáte obratem. V případě potřeby Vás provedeme procesem podání crowdfundingové žádosti. Pokud nám v příloze formuláře zašlete veškeré požadované dokumenty, peníze jsme schopni převést na Váš účet i v samotný den jejího podání. Vaši firmu či podnikatelskou činnost představíme investorům na našem aukčním portále, kdy takto firma či OSVČ samotná získá v rámci tisíců investorů navíc bezplatnou reklamu. Je dobré mít na paměti, že crowdfunding funguje na zcela nezávislém principu financování, proto prezentováním Vašeho obchodního záměru na portále a mírou zafinancování, které tímto získá, si zároveň efektivně ověříte, zda je Váš obchodní záměr konkurenceschopný či by bylo třeba na jeho konceptu cosi vylepšit. My sami ve Fellow Finance nestanovujeme úrokovou sazbu úvěru, nýbrž výše úroku je vždy stanovena na základě vzájemné dohody mezi samotným žadatelem a investory a dle toho, s jakým úrokem jsou obě strany připraveny si půjčit. Tímto způsobem má firma či OSVČ zaručeno, že získá z hlediska tržních podmínek nejlevnější zafinancování.

Crowdfunding dle tržních podmínek

Crowdfunding se řídí aukčním principem. Investoři, kteří žadateli o úvěr nabízejí nejnižší úrokovou sazbu, dostanou možnost podílet se na zafinancování úvěrové nabídky, která je žadateli prezentována. Čím úvěruschopnější firma či OSVČ je, tím větší má příležitost získat od investorů nabídky s nižší úrokovou sazbou, a to z toho důvodu, že představuje nižší úvěrové riziko. Po získání úvěrové nabídky se firma či OSVČ sama rozhodne, přijme-li předloženou nabídku či nikoliv. Pokud zúčastněné strany uzavřou úvěrovou smlouvu, cena za poskytnutí peněz, tzn. úrok a jeho výše je stanovena na základě zákona nabídky a poptávky a je určena tím, kde se nabídka investorů s poptávkou žadatele setkávají. Jak už jsme poznamenali výše, crowdfunding nabízí firmě či OSVČ kromě samotného financování i příležitost k bezplatné prezentaci její obchodní činnosti, projektu atd. před tisíci solventními investory vytvářejícími významnou kupní sílu. Od nich lze postupem času získat důležité obchodní reference o Vaší obchodní činnosti anebo se mohou stát Vašimi obchodními partnery či klienty. Každý, kdo do firmy či činnosti OSVČ investuje, se zároveň sám váže k jejímu příběhu. Věříme, že dobré kontakty jsou velkou výhodou pro Vaše podnikání.

Chci si půjčit

Přejete si získat více informací?

Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu kontakt@fellowfinance.cz. Ozveme se Vám nejpozději v průběhu následujícího pracovního dne.

  • S dotazem se na nás můžete obrátit i na telefonním čísle +420 228 883 094, ve všední den PO-PÁ 8:00-16:00 hod.