​Časté dotazy k našim podnikatelským úvěrům

V této sekci najdete odpovědi na často kladené otázky našich klientů vztahující se k poskytování podnikatelského úvěru. Nenajdete-li odpověď na to, co Vás zajímá, náš tým Vám rád pomůže. Kontaktujte nás na klientské lince +420 228 883 094, ve všední dny od pondělí do pátku 8:00–16:00 hod. (cena hovoru dle tuzemského tarifu Vašeho operátora), nebo prostřednictvím e-mailu kontakt@fellowfinance.cz

Naše online služba spojuje nezávisle na čase a místě ty, kteří chtějí zapůjčit své volné finanční prostředky, s těmi, kteří tyto finanční prostředky dočasně potřebují a smysluplně zhodnotí. Jak věřitel, tak i žadatel o úvěr rozhodují o tom, za jakých podmínek jsou finanční prostředky ochotni poskytnout a čerpat. Zprostředkovatelem úvěrové smlouvy mezi dlužníkem a věřitelem je Fellow Finance, která má rovněž na starosti převod úvěrové částky na bankovní účet dlužníka a zajišťuje zákaznický servis a fakturaci.

Podnikatelský úvěr můžeme poskytnout podnikateli a firmě splňující následující kritéria:

 • Firma existuje alespoň dva (2) roky, OSVČ – věk nad 20 let a má živnostenské oprávnění alespoň dva (2) roky
 • Firma, OSVČ mají české IČO a zřízený český bankovní účet
 • Firma, OSVČ nemají exekuci, ani dluh na zdravotním a sociálním pojištění
 • Firma řádně zveřejňuje své účetní závěrky
 • Firma, OSVČ mají dostatečné příjmy pro schválení úvěru
 • Firma, OSVČ není v úpadku, ani na ní není podán návrh na prohlášení konkurzu
 • Žádný ze statutárních orgánů firmy není v úpadku, ani na něj není podán návrh na vyhlášení insolvence
 • Vlastník firmy není v úpadku, ani na něj není podán návrh na vyhlášení insolvence, nemá exekuce
 • Firma, OSVČ nemají špatnou platební morálku
 • Firma doloží pro analýzu úvěruschopnosti veškeré potřebné dokumenty (vydané faktury za období posledních až 6 měsíců, výpisy z účtu za posledních až 6 měsíců, daňové přiznání za poslední kalendářní rok, výpis z obchodního rejstříku na vyžádání)
 • OSVČ doloží pro analýzu úvěruschopnosti veškeré potřebné dokumenty (vydané faktury za období posledních až 6 měsíců, výpisy z účtu za posledních až 6 měsíců, daňové přiznání za poslední kalendářní rok, výpis z živnostenského rejstříku na vyžádání)
 • Půjčit si od nás můžete až 150 000 Kč. Na základě informací poskytnutých v rámci úvěrového formuláře si ověříme údaje o příjmech a výdajích z hlediska Vaší živnostenské či firemní činnosti, a to abychom se ujistili, že je Vaše hotovostní rezerva dostačující k tomu, aby kromě pravidelných nákladů pokryla i úvěrové splátky.

  Úvěr bez i se zajištěním lze získat s průměrnou úrokovou sazbou již od 5 % p.a., a to v závislosti na výši úvěrové částky a době její splatnosti. Na výši úrokové sazby mají vliv žadatelovy údaje uvedené v úvěrovém formuláři a jeho schopnost splatit úvěr. Tyto skutečnosti by měl žadatel vzít v potaz při posuzování adekvátní výše úrokové sazby. Výsledně je výše úroku stanovena na základě úrokového požadavku věřitele a platební schopnosti dlužníka. Kromě úroku zaplatíte poplatek za zpracování a uzavření úvěrové smlouvy a měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu, které si za zprostředkování úvěru účtujeme. Aktuální ceník naleznete na našich internetových stránkách a v sídle Fellow Finance Česko s.r.o.

  Požadované přílohy můžete zaslat prostřednictvím e-mailu.

  Pokud jste živnostník, zašlete nám vydané faktury za období posledních až 6 měsíců, výpisy z účtu za posledních až 6 měsíců, daňové přiznání za poslední kalendářní rok potvrzené příslušným finančním úřadem a výpis z živnostenského rejstříku (na vyžádání). V případě, že žadatelem o podnikatelský úvěr je firma, požadujeme vydané faktury za období posledních až 6 měsíců, výpisy z účtu za posledních až 6 měsíců, daňové přiznání za poslední kalendářní rok potvrzené příslušným finančním úřadem a výpis z obchodního rejstříku (na vyžádání).

  • E-mail: kontakt@fellowfinance.cz

  Jelikož Fellow Finance funguje jako zprostředkovatel mezi Vámi a věřiteli, jsou smluvní procesy ze strany věřitele stoprocentně anonymní. Z toho vyplývá, že dlužník nebude mít přístup k osobním údajům věřitele. Naopak investor je předtím, než se stane věřitelem, obeznámen s činností či projektem OSVČ či firmy, která se o podnikatelský úvěr uchází. Věřiteli i Vám je na základě úvěrové smlouvy vygenerováno klientské číslo a je pouze v naší kompetenci znát totožnost věřitele vedeného pod tímto číslem.

  Je-li úvěrová žádost schválena, úvěr na účet získáte obratem, ve všední den mezi 8:00 a 16:00 hod.

  Faktury budeme zasílat na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Proto nás také neprodleně informujte, pokud si e-mail změníte. Opozdíte-li se s Vaší platbou, upomínky budeme zasílat na Váš e-mail a pomocí textové zprávy na Vámi uvedené telefonní číslo. Faktury máte možnost shlédnout prostřednictvím Vašeho účtu, na který se přihlásíte pomocí našeho online portálu.

  Údaje týkající se úvěrové žádosti můžete změnit prostřednictvím Vašeho účtu, na který se přihlásíte pomocí našeho online portálu Přihlásit se.

  Nabízíme tzv. úvěrové online tržiště, které je transparentní a strukturované. K tomu se postaráme o veškerou administrativu, která následuje po uzavření úvěrové smlouvy. Úvěrová smlouva je dokument uzavřený věřitelem a dlužníkem a definuje podmínky poskytnutí úvěru.

  Požádat o navýšení stávajícího úvěru můžete za předpokladu, že jste již uhradil/a minimálně tři (3) splátky (vyjma těch, kterými jste pokryl/a pouze měsíční úrokovou částku).

  Posunout datum splatnosti faktury nebo požádat o pozdější uhrazení úmorové části splátky můžete prostřednictvím našeho zákaznického servisu, telefonicky na klientské lince +420 228 883 094 anebo e-mailem na adrese kontakt@fellowfinance.cz.

  Stav Vašeho úvěru a informace o fakturách můžete sledovat prostřednictvím Vašeho účtu, na který se přihlásíte pomocí našeho online portálu.

  Klient má právo se informovat, jaké údaje jsou o jeho osobě shromážděny v souvislosti s užíváním úvěrových služeb u Fellow Finance. Pokud si přejete zaslat výpis o rozsahu a charakteru příslušných údajů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

  Ověření Vaší úvěruschopnosti provedeme v rámci interního procesu, na základě kterého využíváme informací z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík) i ze zdrojů neveřejných (online kontrola bankovních účtů přes systém Kontomatik, dotaz do databází kreditních informací atd.).

  Zrušit souhlas k zasílání marketingových sdělení a změnit nastavení dalších sdělení můžete prostřednictvím našeho online portálu. Přihlaste se na Váš účet a vyberte z nabídky kolonku „Můj účet“.

  Chci si půjčit

  Přejete si získat více informací, které se týkají úvěrových záležitostí?

  Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu kontakt@fellowfinance.cz. Ozveme se Vám nejpozději v průběhu následujícího pracovního dne.