Ceník

Ceník služeb Fellow Finance pro žadatele o úvěr a investory.

Žadatel o úvěr (fyzická osoba spotřebitel)

Investor/věřitel

Žadatel o úvěr (firma; fyzická osoba: podnikatel)

Změna smluvních podmínek (firma)

Náklady spojené s vymáháním závazků (firma)

Není-li v ceníku některá ze služeb uvedena, může být poplatek za její vykonání přesto účtován. Důvodem může být např. čas strávený vyřizováním dotyčné služby. Hodinová sazba v tomto případě činí 100 €/hod. + DPH.