V současné době společnost Fellow Finance Česko neposkytuje nové půjčky. Aktivní půjčky jsou nadále v platnosti a to až do jejich úplného splacení dle splátkových kalendářů.

Fellow Finance Oyj

Oblast naší činnosti zahrnuje progresivní crowdfundingové služby zaměřené na podnikatelské a spotřebitelské úvěry. Individuálním úvěrovým zájemcům a firmám umožňujeme získat pro své potřeby vhodné finanční zdroje a investorům zase úrokový výnos z úvěrů, na jejichž zafinancování se podíleli. V rámci eurozóny jsme jediným zprostředkovatelem crowdfundingových služeb, který se orientuje jak na spotřebitelské, tak i podnikatelské půjčky. Vzhledem k celkovému objemu zprostředkovaných financí se z nás rychle stala severská jednička v dané oblasti.

Fellow Finance Oyj je mezinárodně operující a dynamicky se rozvíjející finský koncern, který byl založen v roce 2013. Činnost společnosti byla zahájena v roce 2014 a je postavena na základech finanční technologie (fintech). Od roku 2020 Fellow Finance nově působí i v Česku prostřednictvím své dceřiné společnosti Fellow Finance Česko s.r.o., která se zaměřuje na zprostředkování unikátní formy podnikatelských úvěrů, peer-to-business, českým firmám a OSVČ.

Jako jediná finská společnost v daném oboru se Fellow Finance může pyšnit provozní licencí platební instituce, kterou jí udělil finský Úřad pro finanční dohled (Finanssivalvonta). Podíl společnosti je obchodován na burze Nasdaq First North Growth Market Finland. Jedním z cílů Fellow Finance je budovat, udržovat a rozvíjet transparentní investorské vztahy.

Naše mise

Naší misí je nahradit princip tradičního bankovního financování přímým poskytováním úvěrů mezi obyčejnými lidmi a firmami.

Naše vize

Naší vizí je stát se evropským lídrem v poskytování crowdfundingu.

Naše hodnoty

Koncept naší činnosti

Naše strategie se zakládá na nahrazení tradiční bankovní činnosti přímým financováním mezi obyčejnými lidmi a firmami. Za tímto účelem jsme vytvořili progresivní digitální tržiště, jehož uživatelé mohou zapůjčovat své finance prakticky komukoliv – fyzická osoba druhé fyzické osobě či firmě a naopak, nezávisle na státních hranicích. Poskytování financí je u nás jak bezpečné, tak i jednoduché, neboť investování a podávání žádostí o úvěr by mělo být snadné a transparentní pro každého.

Tržní zásady při nastavování cen úvěrů a digitální operativní metody opírající se o algoritmy strojového učení nám umožňují zprostředkovávat finance nanejvýš efektivně, což je v zájmu jak úvěrového žadatele, tak i investora. Škála nabídek na našem aukčním portále je neustále rozšiřována o nové produkty a nová teritoria, na kterých operujeme. Naším cílem je stát se evropskou jedničkou v poskytování crowdfundingu zaměřeného na podnikatelské a spotřebitelské úvěry. Seznamte se s našimi nejaktuálnějšími příspěvky a zjistěte, co je u nás nového.

Nejzkušenější tým z Finska k Vašim službám!

Pracovníci Fellow Finance

Členové našeho vedení a představenstva mají bohaté zkušenosti v oblasti finančnictví. Odbornou znalost získali mnohaletou praxí zaměřenou na realizaci, rozvíjení a operativní činnost spořicích, investičních, finančních a pohledávkových služeb v různých evropských zemích. Prostřednictvím vlastními silami rozvíjených metod vyhodnocování úvěrových žadatelů jsme již stihli poskytnout půjčky statisícům Evropanů v celkové výši přes 900 mil. € (cca 23,4 mld. Kč) a zároveň poskytli naše služby a mnohostranná řešení těm, kteří tyto půjčky zafinancovali. Seznamte se s nabídkou volných pracovních příležitostí a pojďte s námi změnit základy finančního sektoru.

Naše česká kancelář v Praze

Fellow Finance Česko s.r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Naše hlavní sídlo v Helsinkách (Finsko)

Fellow Finance Oyj, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinky.

Novinky

      Sociální média