V současné době společnost Fellow Finance Česko neposkytuje nové půjčky. Aktivní půjčky jsou nadále v platnosti a to až do jejich úplného splacení dle splátkových kalendářů.

Severská jednička v oblasti poskytování crowdfundingových služeb

983 488

Úvěrových žadatelů

856 mil. €

Objem zafinancovaných úvěrů

18 665

Investorů

Fellow Finance - zprostředkovatel crowdfundingových služeb

Finská Fellow Finance

1. Fellow Finance

Platforma pro investory, úvěruhodné spotřebitele a OSVČ a firmy

Fellow Finance - zprostředkovatel crowdfundingu

2. Úvěrový žadatel

Žadatel vyplní formulář, kde si zvolí mj. požadovanou úvěrovou částku, dobu splatnosti a výši úrokové sazby

Fellow Finance - zprostředkovatel crowdfundingových úvěrů

3. Věřitel

Investor si založí účet, kde si nastaví investiční kritéria, např. charakter úvěrů, výši úroku a dobu splatnosti

Úvěrová smlouva Fellow Finance

4. Úrok a úmor

Dlužník odvádí měsíčně investorům úroky a úmory

Výnos z investic

*Investice do úvěrů už stihly svým investorům ročně vydělat v průměru 6–9 %.

Výnos investorů představuje „return index“ celkových investic realizovaných prostřednictvím služby Fellow Finance vypočítaný pomocí metody TWR. Hodnota investic je definována jako otevřený úvěrový kapitál snížený o případné úvěrové ztráty. Míra eventuálních úvěrových ztrát se vypočítává denně na základě prodlení s úvěrovými platbami, likvidační hodnoty a rizikové třídy. Charakter případných úvěrových ztrát je pro období 7/2014–11/2016 odhadnut se zpětnou platností z důvodu změny v jeho výpočtu. Historická návratnost služby není garancí návratnosti budoucí. Referenční index zobrazený v diagramu nezahrnuje dividendy.

Seznamte se blíže s našimi statistikami

Největší severský zprostředkovatel crowdfundingu

Finská Fellow Finance Oyj je největším severským zprostředkovatelem crowdfundingových služeb zaměřených na podnikatelské a spotřebitelské úvěry. Její dceřiná společnost Fellow Finance Česko s.r.o. se specializuje na financování projektů českých firem a OSVČ a podporování tak českých podniků v jejich růstu. Aukční platforma společnosti funguje jako bezpečná a spolehlivá spojka mezi věřiteli a úvěrovými žadateli.

Na aukčním portále Fellow Finance může kterýkoli investor, fyzická osoba či firma, globálně investovat do veškerých našich podnikatelských a spotřebitelských úvěrů, které tak rozšiřují paletu investičních příležitostí pro naše české investory. Fellow Finance své úvěrové žadatele důkladně ověřuje a posuzuje. Na základě výsledků této analýzy se poté investor sám rozhodne, komu a za jakých podmínek je ochoten své úspory půjčit. Měsíční tok úroků a úmorů lze snadno reinvestovat například do stovky nových úvěrů, a to dle toho, jaká kritéria si investor zvolí. Reinvestováním se zároveň uplatní kumulativní efekt složeného úroku. Míra návratnosti investic z úvěrů výrazně nekoreluje se situací například na akciových nebo dluhopisových trzích, proto jsou investice do úvěrů šikovným doplňkem diverzifikace vložených úspor. Seznamte se s naším investičním portálem a zdarma a s omezeným potenciálem ztráty si vyzkoušejte, jak investování u nás vlastně probíhá. Nejzkušenější tým z Finska Vám s tím rád pomůže. Začít investovat můžete již v několika minutách.

Novinky

      Sociální média