Financování OSVČ a firem

 • Podnikatelský úvěr
 • Na splátky
 • Tržní podmínky
 • Crowdfunding
ČTĚTE VÍCE

Investování

 • Vysoký úrokový výnos
 • Nová forma investování
 • S omezeným rizikem
 • Bez úvodní provize či zápisného
ČTĚTE VÍCE

Severská jednička v oblasti poskytování crowdfundingových služeb

934 401

Úvěrových žadatelů

745 mil. €

Objem zafinancovaných úvěrů

17 706

Investorů

Spočítat výši měsíční splátky podnikatelského úvěru

/měsíc

Úvěr je jednorázovým poskytnutím finančních prostředků. Úroková sazba úvěru je nastavena individuálně a vychází z nabídek prezentovaných věřiteli. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) například pro úvěr o hodnotě 10 000 Kč se splatností 12 měsíců činí 49 %. V RPSN je kromě 9% úrokové sazby zohledněna úvodní provize 1 000 Kč a poplatek za správu účtu 250 Kč/měsíc. Celková hodnota tohoto úvěru včetně jeho nákladů tedy činí 14 900 Kč.

Fellow Finance Česko s.r.o. je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, které společnosti udělil český živnostenský úřad.

Fellow Finance - zprostředkovatel crowdfundingových služeb

Finská Fellow Finance

1. Fellow Finance

Platforma pro investory, úvěruhodné spotřebitele a OSVČ a firmy

Fellow Finance - zprostředkovatel crowdfundingu

2. Úvěrový žadatel

Žadatel vyplní formulář, kde si zvolí mj. požadovanou úvěrovou částku, dobu splatnosti a výši úrokové sazby

Fellow Finance - zprostředkovatel crowdfundingových úvěrů

3. Věřitel

Investor si založí účet, kde si nastaví investiční kritéria, např. charakter úvěrů, výši úroku a dobu splatnosti

Úvěrová smlouva Fellow Finance

4. Úrok a úmor

Dlužník odvádí měsíčně investorům úroky a úmory

Výnos z investic

*Investice do úvěrů už stihly svým investorům ročně vydělat v průměru 6–9 %.

Výnos investorů představuje „return index“ celkových investic realizovaných prostřednictvím služby Fellow Finance vypočítaný pomocí metody TWR. Hodnota investic je definována jako otevřený úvěrový kapitál snížený o případné úvěrové ztráty. Míra eventuálních úvěrových ztrát se vypočítává denně na základě prodlení s úvěrovými platbami, likvidační hodnoty a rizikové třídy. Charakter případných úvěrových ztrát je pro období 7/2014–11/2016 odhadnut se zpětnou platností z důvodu změny v jeho výpočtu. Historická návratnost služby není garancí návratnosti budoucí. Referenční index zobrazený v diagramu nezahrnuje dividendy.

Seznamte se blíže s našimi statistikami

Fellow Finance z mezinárodního hlediska Finland Činnost zahájena v březnu 2014 Velikost trhu 5,5 mil. osob Spotřebitelské a firemní úvěry Sweden Činnost zahájena v květnu 2018
Velikost trhu 9,9 mil. osob
Spotřebitelské a firemní úvěry
Poland Činnost zahájena v dubnu 2016
Velikost trhu 37,9 mil. osob
Spotřebitelské úvěry
German Činnost zahájena v září 2017
Velikost trhu 82,5 mil. osob
Spotřebitelské úvěry
Denmark Činnost zahájena v lednu 2019
Velikost trhu 5,7 mil. osob
Spotřebitelské úvěry
Czechia Činnost zahájena v dubnu 2020
Velikost trhu 10,7 mil. osob
Podnikatelské úvěry

Státy, v rámci kterých Fellow Finance provozuje svou činnost

Největší severský zprostředkovatel crowdfundingu

Finská Fellow Finance Oyj je největším severským zprostředkovatelem crowdfundingových služeb zaměřených na podnikatelské a spotřebitelské úvěry. Její dceřiná společnost Fellow Finance Česko s.r.o. se specializuje na financování projektů českých firem a OSVČ a podporování tak českých podniků v jejich růstu. Aukční platforma společnosti funguje jako bezpečná a spolehlivá spojka mezi věřiteli a úvěrovými žadateli.

Crowdfunding (česky „skupinové financování“) nese v rámci Fellow Finance formu úvěru, o který se uchází firma či OSVČ a na jehož zafinancování se podílí početná skupina investorů. Tato forma podnikatelské půjčky se rovněž označuje jako peer-to-business úvěr (P2B). Další formou úvěrového crowdfundingu je peer-to-peer půjčka (P2P), kde je úvěrovým žadatelem fyzická osoba spotřebitel. Fellow Finance nabízí spotřebitelské půjčky klientům z Finska, Švédska, Dánska, Německa a Polska. Z hlediska eurozóny jsme jediným zprostředkovatelem crowdfundingových služeb, který se orientuje jak na podnikatelské úvěry, tak i na úvěry spotřebitelské.

Jako jediná finská společnost v daném oboru se můžeme pyšnit držením provozní licence platební instituce, kterou nám udělil finský Úřad pro finanční dohled (Finanssivalvonta). Podíl Fellow Finance je uveden na burze Nasdaq First North Growth Market Finland. Největšími akcionáři společnosti jsou její zakládající členové a finanční skupina Taaleri Oyj.

Podnikatelský úvěr můžete čerpat nebo poskytovat

Prostřednictvím naší online platformy mohou podnikatelské půjčky čerpat firmy a OSVČ z Česka a dále i firmy z Finska a Švédska. Investorem se u nás může stát kdokoli, koho investování zajímá a kdo chce své úspory zhodnotit s co možná nejlepším úrokovým výnosem. Seznamte se s naší službou z pohledu investora pomocí demo verze investičního portfolia.

Pro OSVČ a firmy

Možnosti financování malých a středních podniků a OSVČ nabývají na objemu. Prostřednictvím Fellow Finance se mohou právě tyto subjekty v současnosti o podnikatelský úvěr ucházet přímo skrze investory na základě podmínek stanovených aktuální situací na trhu. Mohou tak využít unikátní formy, která je alternativním doplňkem vedle tradičního financování poskytovaného bankovními institucemi. Na našem aukčním portále se firmy a OSVČ mohou ucházet o úvěry za účelem například financování provozního kapitálu a zvýšení svého růstu, a financovat své pohledávky s cílem zlepšit svou likviditu.

Pro investory

Na aukčním portále Fellow Finance může kterýkoli investor, fyzická osoba či firma, globálně investovat do veškerých našich podnikatelských a spotřebitelských úvěrů, které tak rozšiřují paletu investičních příležitostí pro naše české investory. Fellow Finance své úvěrové žadatele důkladně ověřuje a posuzuje. Na základě výsledků této analýzy se poté investor sám rozhodne, komu a za jakých podmínek je ochoten své úspory půjčit. Měsíční tok úroků a úmorů lze snadno reinvestovat například do stovky nových úvěrů, a to dle toho, jaká kritéria si investor zvolí. Reinvestováním se zároveň uplatní kumulativní efekt složeného úroku. Míra návratnosti investic z úvěrů výrazně nekoreluje se situací například na akciových nebo dluhopisových trzích, proto jsou investice do úvěrů šikovným doplňkem diverzifikace vložených úspor. Seznamte se s naším investičním portálem a zdarma a s omezeným potenciálem ztráty si vyzkoušejte, jak investování u nás vlastně probíhá. Nejzkušenější tým z Finska Vám s tím rád pomůže. Začít investovat můžete již v několika minutách.

Novinky

   Sociální média